6arai

GARANTIJA

Visiems gaminiams yra suteikiamas 24 mėnesių garantinis terminas fiziniams asmenims, ir 12 mėnesių garantinis terminas juridiniams asmenims.

Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pardavimo datos.

Garantiniu laikotarpiu nemokamai šalinami gamykliniai defektai, atsiradę dėl surinkimo klaidų arba nekokybiškų detalių.

Pasibaigus nustatytam garantijos terminui, pardavėjas atsako už gaminio trūkumus pagal LR įstatymų nuostatas, jei gaminys įsigytas fizinio asmens ir naudojamas asmeniniams ar namų ūkio poreikiams.

Garantiniu laikotarpiu „Husqvarna“ garantinė priežiūra taikoma medžiagos arba gamybiniam brokui, jei įrenginys naudojamas įprastai. Garantiniu laikotarpiu „Husqvarna“ nemokamai suremontuoja arba pakeičia medžiagos arba gamybinį broką turinčius gaminius arba gaminių dalis, jei gaminys naudojamas ir prižiūrimas įprastai.